Introduction

Committees

Japan Medical Science Association relation

Councilor Yoichi Matsubara
Liaison Person Tadashi Kaname
Medical Term Committee Naomichi Matsumoto
Deputy Medical Term Committee Tatsushi Toda

 

 

 

 

Society Award Selection

Chairperson

Yoichi Matsubara
Shiro Ikegawa Johji Inazawa
Tsutomu Ogata Yoshikazu Kuroki
Katsushi Tokunaga Norio Niikawa

Japanese Board of Medical Genetics and Genomics, Clinical Genetics

Chairperson

Yoshio Makita

Vice-chairperson

Akihiro Sakurai

Members

Masami Arai Naoko Iwasaki
Tomoki Kosho Shinji Kosugi
Kazuo Tamura Tatsushi Toda
Tomohiro Nakayama Akimune Fukushima
Mari Matsuo Hidehiko Miyake
Koichiro Yuji Kunihiro Yoshida
Hirofumi Yoshihashi Atsushi Watanabe

Inquairies

Secretariat of Japanese Board of Medical Genetics
Kohsai-kaikan Bldg., 5-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8481, JAPAN
TEL:+81-3-5216-5423 FAX:+81-3-5216-5552
E-mail: idensenmoni@congre.co.jp

Executive Committee of Clinical Cytogenetics and Genomics Seminar

Chairperson

Kenji Kurosawa

Members

Mariko Eguchi Kenji Shimizu
Tomohiko Taki Shin Hayashi
Naoki Harada Hidehiko Miyake
Keiko Wakui

Executive Committee of Medical Genetics Seminar

Chairperson

Hiroki Kurahashi

Vice-chairperson

Osamu Samura

Members

Mariko Ikeda Issei Imoto
Hiroshi Kawame Shinji Kosugi
Nobuhiro Suzumori Naoki Takeshita
Yataro Daigo Tatsushi Toda
Kimitoshi Nakamura Akira Hata
Hiroko Morisaki Takahiro Yamada
Hiroshi Yoshihashi

Japanese Board of Medical Genetics and Genomics, Clinical Cytogenetics

Chairperson

Hirofumi Ohashi

Vice-chairperson

Hiroki Kurahashi

Members

Mariko Eguchi Kenji Shimizu
Tomohiko Taki Shin Hayashi
Naoki Harada Hidehiko Miyake
Keiko Wakui

Committee for Genetic Education

Chairperson

Akihiro Sakurai

Vice-chairperson

Atsushi Watanabe

Members

Nana Akiyama Noriko Sasaki
Motoko Sasaki Kimiko Takizawa
Junko Tatsumi Michiko Tsuji
Naoko Nakagawa Satoko Nakagomi
Katsunori Nakamura Tomohiro Nakayama
Kazuhiro Fujita Yoshio Makita
Mari Matsuo Hidehiko Miyake
Koichiro Yuchi

Ethics Committee

Chairperson

Yuichi Goto

Members

Takashi Ohyama Tsutomu Ogata
Kayoko Saito Kaori Muto
Motomi Yajima

WG

Yoko Aoki Kazuto Kato
Hirotomo Saitsu Toshihiro Tanaka
Eiji Namba Kenichiro Hata
Yoichi Furukawa Kaori Muto

Japanese Board of Genetic Counseling

Chairperson

Hiroshi Kawame

Members

Hiroki Kurahashi Shinji Kosugi
Kayoko Saito Fumio Takada
Kazuo Tamura Hironao Numabe
Ajkira Hata Yoshimitsu Fukushima
Mitsuo Masuno Hiromi Murakami
Yasuko Yamanouchi

Editorial Committee

Chairperson

Naomichi Matsumoto

Vice-chairperson

Katsushi Tokunaga

Executive Board

Hidenobu Soejima

Members

<Associate Editors>

Shiro Ikegawa Johji Inazawa
Issei Imoto Nakao Iwata
Tsutomu Ogata Akinori Kimura
Michiaki Kubo Hiroki Kurahashi
Toshihiro Tanaka Mayumi Tamari
Naoyuki Tsuchiya Tatsushi Toda
Tatsuhiko Tsunoda Emiko Noguchi
Akira Hata Yoshimitsu Fukushima
Yoichi Furukawa Yoichi Matsubara
Yoshio Miki Shinisei Minoshima
Taisei Mushiroda Toshiyuki Yamamoto
Koh-ichiro Yoshiura Takeo Yoshikawa

<Editorial Board>

Yoko Aoki Takafumi Ishida
Masanari Itokawa Tohru Ohta
Jun Ohashi Yukinori Okada
Nobuhiko Okamoto Kouichi Ozaki
Mitsuo Oshimura Yasuhiko Kaneko
Ryosuke Kimura Takeo Kubota
Shigeo Kure Hirotomo Saitsu
Kayoko Saito Hiroyuki Sasaki
Jun Takeda Toshio Tanaka
Kenji Naritomi Gen Nishimura
Akihiro Fujimoto Akira Horii
Koichi Matsuda Kiyonori Miura
Noriko Miyake Yoshinori Murakami
Zentaro Yamagata Atsushi Watanabe

<Advisory>

Takehiko Sasazuki Shoji Tsuji
Yasuo Nakagome Yusuke Nakamura
Norio Niikawa Ichiro Matsuda

The Journal of Human Genetics

Chairperson

Naomichi Matsumoto

Deputy Head of Committee

Katsushi Tokunaga

Executive Board

Hidenobu Soejima

Members

<Associate Editors>
Shiro Ikegawa Johji Inazawa
Issei Imoto Nakao Iwata
Tsutomu Ogata Akinori Kimura
Michiaki Kubo Hiroki Kurahashi
Toshihiro Tanaka Mayumi Tamari
Naoyuki Tsuchiya Tatsushi Toda
Tatsuhiko Tsunoda Emiko Noguchi
Akira Hata Yoshimitsu Fukushima
Yoichi Furukawa Yoichi Matsubara
Yoshio Miki Shinisei Minoshima
Taisei Mushiroda Toshiyuki Yamamoto
Koh-ichiro Yoshiura Takeo Yoshikawa
<Advisory>

Takehiko Sasazuki Shoji Tsuji
Yasuo Nakagome Yusuke Nakamura
Norio Niikawa Ichiro Matsuda

<Editorial Board>
Yoko Aoki Takafumi Ishida
Masanari Itokawa Tohru Ohta
Jun Ohashi Yukinori Okada
Nobuhiko Okamoto Kouichi Ozaki
Mitsuo Oshimura Yasuhiko Kaneko
Ryosuke Kimura Takeo Kubota
Shigeo Kure Hirotomo Saitsu
Kayoko Saito Hiroyuki Sasaki
Jun Takeda Toshio Tanaka
Kenji Naritomi Gen Nishimura
Akihiro Fujimoto Akira Horii
Koichi Matsuda Kiyonori Miura
Noriko Miyake Yoshinori Murakami
Zentaro Yamagata Atsushi Watanabe

Human Genome Variation

Chairperson

Katsushi Tokunaga

Members

<Associate Editors>
Shiro Ikegawa Johji Inazawa
Issei Imoto Nakao Iwata
Tsutomu Ogata Akinori Kimura
Michiaki Kubo Hiroki Kurahashi
Toshihiro Tanaka Mayumi Tamari
Naoyuki Tsuchiya Tatsushi Toda
Tatsuhiko Tsunoda Emiko Noguchi
Akira Hata Yoshimitsu Fukushima
Yoichi Furukawa Yoichi Matsubara
Yoshio Miki Shinisei Minoshima
Taisei Mushiroda Toshiyuki Yamamoto
Koh-ichiro Yoshiura Takeo Yoshikawa

<Advisory>

Takehiko Sasazuki Shoji Tsuji
Yasuo Nakagome Yusuke Nakamura
Norio Niikawa Ichiro Matsuda

<Editorial Board>

Yoko Aoki Takafumi Ishida
Masanari Itokawa Tohru Ohta
Jun Ohashi Yukinori Okada
Nobuhiko Okamoto Kouichi Ozaki
Mitsuo Oshimura Yasuhiko Kaneko
Ryosuke Kimura Takeo Kubota
Shigeo Kure Hirotomo Saitsu
Kayoko Saito Hiroyuki Sasaki
Jun Takeda Toshio Tanaka
Kenji Naritomi Gen Nishimura
Akihiro Fujimoto Akira Horii
Koichi Matsuda Kiyonori Miura
Noriko Miyake Yoshinori Murakami
Zentaro Yamagata Atsushi Watanabe

Committee on public relations

Chairperson

Hidehiko Miyake

Members

Tomoko Kobayashi Chika Sato
Misato Suzuki Maki Hyodo
Shigehito Yamada Hiroshi Yoshihashi

Pharmacogenetics

Chairperson

Atsushi Watanabe

Members

Yoshiro Saito Yusuke Tanigawara
Masayoshi Tsutsumi Kaname Nakatani
Katsunori Nakamura Taisei Mushiroda
Kaori Muto

GMRC (Genomics and Medical Research Coordinator)

Chairperson

Kaori Muto

Members

Mayumi Kato Michiaki Kubo
Hiroki Kurahashi Akiko Tamakoshi
Akira Hata Izumi Hayama
Hyunsoo Hong Midori Yamamoto

Carrer development and diversity

Chairperson

Yoko Aoki

Members

Issei Imoto Hirotomo Saitsu
Tomohiro Nakayama Maki Fukami
Mari Matsuo Koichi Matsuda
Sana Yokoi

Future Vision

Chairperson

Kenichiro Hata

Members

Yuko Ohnuki Kohno Takashi
Hiroshi Kawame shinji Kosugi
Osamu Samura Naoki Takeshita
Katsushi Tokunaga Haruka Hamanoue
Yoichi Furukawa Takayuki Morisaki

Conflicts of interest Committee

Chairperson

Naoko Iwasaki

Members

Rika Kosaki Sadayuki Konishi
Fumio Nomura Yoshinori Murakami
Sana Yokoi

Committee for genetic testing and diagnosis

Chairperson

Eiji Nanba

Members

Yoko Aoki Issei Imoto
Tadashi Kaname Kenji Kurosawa
Hirotomo Saitsu Hideaki Sawai
Toshihiro Tanaka Masayoshi Tsutsumi
Tomohiro Nakayama Naoki Harada
Yoichi Furukawa Keiko Wakui